Zdolność kredytowa to bardzo ważne pojęcie i podstawowy czynnik brany pod uwagę przez banki, w których ubiegamy się o kredyt. Pozwala im określić to, czy potencjalny kredytobiorca ma potencjał, by zaciągnięte zobowiązanie spłacić – w całości i w terminie. Obliczanie zdolności kredytowej to dość skomplikowana i często długotrwała procedura, w ramach której należy przedłożyć w Read More

Zdolność kredytowa to po prostu potencjał kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego zobowiązania w założonym terminie i wraz z należnymi odsetkami. Bank udzielający kredytów bada ją m.in. w oparciu o takie zmienne, jak wiek kredytobiorcy i forma jego zatrudnienia, osiągane stałe miesięczne dochody, koszty utrzymania oraz inne wydatki gospodarstwa domowego, liczba osób, które się w nim znajdują, Read More

W sytuacji, w której banki bardzo dokładnie prześwietlają sytuację finansową i zawodową potencjalnych kredytobiorców, kredyty bez zdolności kredytowych wydają się być produktem deficytowym, jeśli nie w ogóle nierzeczywistym. Jeżeli dany klient nie może udokumentować stałych dochodów odpowiedniej wysokości, zbyt dużą część swojej pensji przeznacza na utrzymanie wieloosobowej rodziny bądź też ma historię niespłaconych zobowiązań w Read More

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, tak jak każdej innej działalności, niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Jednak w przypadku osób parających się uprawą roślin czy też hodowlą zwierząt często jest ono zdecydowanie wyższe, a przede wszystkim – ma odmienny charakter, niż ma to miejsce w razie podejmowania przedsięwzięć stricte handlowych czy też usługowych. W przypadku rolnictwa ogromną rolę Read More